unia europejska
Szarża KE na PL. O czym warto wiedzieć
7 stycznia 2018

Finansowanie ochrony zdrowia. PO mydli oczy

Służba zdrowia

Niedawno sejmowa komisja zdrowia odrzuciła zgłoszony przez posłów PO projekt ustawy zobowiązującej rząd do osiągnięcia w ciągu czterech lat poziomu finansowania ochrony zdrowia w wysokości 6% PKB. To kolejna odsłona wojny o finansowanie tego sektora społecznego, którą opozycja wytoczyła rządowi PiS. Robi to, choć rząd kilka miesięcy temu sprawę rozstrzygnął. W tej sprawie to pierwsze takie rozstrzygnięcie od 1989 r.

Przypomnijmy: jesienią minionego roku rząd PiS złożył w Sejmie projekt ustawy zobowiązującej egzekutywę państwa do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do poziomu 6% produktu krajowego brutto (PKB) w ciągu – uwaga – ośmiu lat, czyli do 2025 r. Stosowną ustawę Sejm uchwalił w listopadzie, a prezydent podpisał ją w grudniu 2017 r.

Istota projektu PO sprowadza się więc do skrócenia czas dojścia do postulowanego pułapu nakładów o połowę, czyli do 2021 r., co oczywiście zwiększy coroczne obciążenia budżetu państwa w stosunku do przyjętego rozwiązania rządowego. Ocena finansowych skutków propozycji PO ma więc znaczenie kluczowe.

Dokonajmy oszacowania najprostszego z możliwych. Produkt krajowy brutto w roku ubiegłym wyniósł prawie 2 bln zł, a w 2018 r. niewątpliwie przekroczy ten poziom. Postulowane 6% od 2 bln zł to 120 mld zł. W 2017 r. nakłady ze środków publicznych na ochronę zdrowia przekroczyły 80 mld zł. Załóżmy, że był to wydatek rzędu 85 mld zł. Różnica między nakładami ostatnio poniesionymi na ochronę zdrowia a postulowanymi wynosi 35 mld zł. W istocie, po czterech latach, różnica ta będzie musiała być większa, bo PKB będzie większy w każdym kolejnym roku. Tym samym corocznie będzie wyższa podstawa nakładów. Jaka, to kwestia oceny i o tym za chwilę. W każdym razie skutki finansowe propozycji PO muszą być większe niż 35 mld zł. I to dość sporo.

Tymczasem posłowie PO ocenili skutki finansowe swej propozycji na kwotę 26,7 mld zł. Posłowie PO najwyraźniej liczyli na to, że wyborcy nie potrafią dokonać elementarnych obliczeń, więc bezkrytycznie zaakceptują podane do wierzenia liczby. Wbrew nadziejom fałszerzy z PO, uściślijmy nieco rozpoczęte oszacowanie.

Wymaga ono znajomości prognozy wzrostu PKB oraz przyjęcia założeniach co do rytmu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6%. Prognozy wzrostu polskiego PKB są dostępne. Przykładowo, można wziąć pod uwagę prognozę Banku Światowego co do przyrastania polskiego PKB w najbliższych trzech latach. Jest to prognoza corocznie malejącego PKB od 4% w 2018 r. do 3,1% w 2020 r. Dla ostatniego roku szacowania trzeba ekstrapolować wedle tempa prognozowanego spadku polskiego PKB, czyli spadku o 0,3% PKB. Rozsądne jest dalej założyć równomiernie rozłożony przyrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia. Skoro obecnie są to nakłady na poziomie ok. 4,6% PKB to dojście do pułapu 6% PKB wymaga corocznego przyrostu 0,35% PKB przez kolejne cztery lata.

Przy takich nieskomplikowanych założeniach szacowane skutki finansowe dla budżetu państwa, będące prawdopodobnym następstwem ewentualnego wdrożenia propozycji PO, wyniosą 44 mld zł. To o ⅔ więcej niż podali posłowie PO.

Podsumujmy krótko. Racjonalnie szacowane coroczne skutki skrócenia – w stosunku do propozycji rządu PiS – o połowę czasu dojścia do poziomu finansowania ochrony zdrowia w wysokości 6% PKB wyniosą 11 mld zł. Projektodawcy z PO podali zaś, że coroczne skutki wyniosą niecałe 6,7 mld zł. Omal można usłyszeć jak mówią: i co nam zrobicie, jak nas złapiecie?

Warto w tym miejscu przypomnieć to, jak wzrastały nakłady na ochronę zdrowia w ośmioleciu rządów PO-PSL. Najmniejszy przyrost wyniósł ok. 1,3 mld zł. Był to przyrost w 2014 r. względem 2013 r. Największy zaś przyrost to ok. 4,6 mld zł w 2009 r. wobec 2008 r. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Teraz – gdy PO nie odpowiada za stan państwa – żąda od PiS corocznego zwiększania wydatków o 11 mld zł.

Oto przykład mydlenia oczu wyborcom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *