Tadeusz Zysk
Zysk dla Poznania
6 marca 2018
poznań
Refleksje po poznańskich wyborach
25 listopada 2018
Tadeusz Zysk

Tadeusza Zyska poznałem poprzez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On był (i jest) członkiem zarządu tego stowarzyszenia, a ja byłem (i jestem) jego szeregowym członkiem. Stopniowo się do siebie zbliżaliśmy, co było łatwe, bo Tadeusz jest człowiekiem mającym przyjacielski stosunek do otoczenia.

Na początku 2016 r. zacząłem się zastanawiać nad tym, kogo zarekomendować jako kandydata PiS na prezydenta Poznania. Punktem wyjścia było to, iż nasza poznańska organizacja mogła zaproponować 3-4 interesujących kandydatów ze swoich szeregów. Problem w tym, że każdy z nich miał raczej ograniczone szanse efektywnego poszerzenia elektoratu, czyli przyciągnięcia uwagi i sympatii oraz przekonania do głosowania tych, którzy są czy to sceptyczni wobec PiS, czy też mają niechęć do naszej formacji. Już wtedy można było zakładać, choć oczywiście z ryzykiem, że poparcie dla PiS w Poznaniu wzrośnie do ok. 30%, co byłoby i tak znacząco większe niż poparcie dotychczasowe. To jednak zbyt mało dla wygrania wyborów prezydenckich. Dlatego warto było postawić na kandydata sprzyjającego naszej formacji, lecz jednak realnie autonomicznego względem PiS.

W maju, może w czerwcu 2016 r. zaproponowałem Tadeuszowi kandydowanie na prezydenta miasta, lecz on tylko się roześmiał. Ale jesienią tamtego roku, było to chyba w październiku, indagowany przez mnie po raz trzeci albo czwarty, wyraził zgodę. Pierwsze trzy posiedzenia wówczas nowo wybranego zarządu poznańskiej organizacji PiS – w listopadzie i grudniu 2016 r. oraz w styczniu 2017 r. – poświęcone były wyłącznie sprawie kandydata na prezydenta Poznania. Ostatecznie zarząd postawiła na Tadeusza Zyska. Zgodnie z naszym statutem, jego kandydatura wymagała zatwierdzenie przez władze krajowe stronnictwa. Stało się to dopiero w połowie kwietnia 2018 r., wraz z zatwierdzeniem kandydatów 20 dużych polskich miastach.

Dr Tadeusz Zysk jest człowiekiem gruntownie wykształconym i umiejącym korzystać ze zgromadzonych zasobów wiedzy. Formacja z dziedziny socjologii i psychologii społecznej ułatwia mu prognozowanie przyszłości, co jest cenną umiejętnością organizatorów życia publicznego. Swoim życiem zawodowym udowodnił, iż jest utalentowanym oraz skutecznym przedsiębiorcą i to na trudnym rynku wydawniczym. Jego biznesowa historia jest prostym dowodem na to, że ma szczęśliwą rękę do zarządzania. Będzie z talentem zarządzał sporymi zasobami poznańskiego samorządu. W swej drodze życiowej poznał wielu ludzi ze świata nauki, biznesu i kultury, co mu bardzo ułatwia rozwiązywanie problemów. Będzie to też ułatwiało mu pracę jako prezydentowi Poznania.

Jest człowiekiem zamożnym. Zabiega więc o urząd nie dla siebie, lecz by siebie zaoferować innym, by spłacić dług zaciągnięty wobec miasta, które szczęśliwie dla siebie i swojej rodziny wybrał przed wielu laty na swoje gniazdo.

Mimo wielu nietuzinkowych sukcesów, w codziennych kontaktach jest – tak jak my – zwykłym zjadaczem chleba. Wyróżnia się pogodą i optymizmem, a także tym, że jest sympatycznym opowiadaczem anegdot.

Tadeusz Zysk jest dbającym mężem, troskliwym ojcem oraz zapobiegliwym gospodarzem domu i opiekunem wieloosobowej rodziny. To poświadcza jego faktyczne wybory ideowe.

Jest wiele problemów, które przyszły prezydent Tadeusz Zysk będzie musiał rozwiązać. Najbardziej syntetycznie można powiedzieć, że głównym jego zadaniem będzie wyrobienie marki Poznaniowi w kraju i za granicą. Musi zabiegać o to, by uczynić Poznań wielostronnie atrakcyjnym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Poprzez odpowiednie inwestycje oraz właściwe zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi Poznań może osiągnąć renomę miasta przyjaznego ludziom młodym i rodzinom, miasta, w którym łatwo o odpoczynek i rekreację, przyciągającego licznymi atrakcjami kultury, miasta będącego kolebką polskiej państwowości i twierdzą polskości. Poznań mógłby być liderem w ułatwianiu mieszkańcom realnego zarządzania miastem, w tym poprzez zapewnienie im udziału we współdecydowaniu o zamierzeniach inwestycyjnych.

Tak w ekspresowym skrócie można wyobrazić sobie zadania, przed którymi stanie prezydent Tadeusz Zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *