Wybory samorządowe Poznań 2018

Przed nami wybory samorządowe 2018. Już za kilkanaście miesięcy będziemy wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów, radnych gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. W miastach na prawach powiatu odbywać się będą wybory radnych miasta i sejmiku, a  w Warszawie – radnych dzielnicy, miasta i sejmiku. Dzięki temu otrzymamy wpływ na możliwość wymiany aktualnie rządzących samorządowców, a co za tym idzie - na przyszłe losy naszego regionu i kraju.

Po wygranych wyborach parlamentarnych czas na zmiany w regionie. Zreformowanie samorządów terytorialnych w Wielkopolsce to wielkie, stojące przed nami wyzwanie. Musimy mieć pełną świadomość, że samorządowcy obecnie sprawujący władzę mają przewagę nad tymi kandydatami, którzy się przymierzają do rządzenia. Wiąże się to z możliwością ich darmowej autopromocji w regionalnych mediach i wsparciem ze strony sieci wspólnych interesów oraz powiązań. Szczególnie jest to widoczne na płaszczyźnie małych środowisk lokalnych. Walka wyborcza nie będzie więc łatwa. O wynikach zdecydują sami wyborcy.

Ważne są zatem pytania, które Polacy powinni sobie postawić w zbliżających się wyborach samorządowych: co wiemy o kandydatach, jakie mają korzenie polityczne, powiązania, ideały, dokonania i plany; jak oraz skąd czerpiemy o nich wiedzę? Czy lokalne media w sposób obiektywny i niezależny przekazują o nich informacje.

Kandydata na samorządowca konkretnej partii politycznej można traktować, jako lokalnego wykonawcę programu zbieżnego z jej wartościami. Partyjna rekomendacja dla niego, to wiarygodna informacja o tym, iż jego działania powinny być kontrolowane i weryfikowane nie tylko przez środowisko lokalne, ale również partię, przeciwdziałającą błędom, zaniechaniem i świadomym wypaczeniom.

Polacy dostrzegli, że Prawo i Sprawiedliwość to partia, której warto zaufać. Dali temu wyraz w ostatnich wyborach parlamentarnych i na bieżąco potwierdzają to w wysokich wynikach przeprowadzanych badań sondażowych. Prawo i Sprawiedliwość to partia posiadająca konkretny program skierowany na poprawę życia obywateli, zapewnienia im bezpieczeństwa i umacniania roli państwa w świecie. Partia skupiająca ludzi o ogromnym potencjale i kompetencjach, ale nade wszystko ludzi uczciwych, którzy są gwarantem bezpiecznej dystrybucji środków przekazanych ze szczebla centralnego do samorządów. Warto nam zaufać!

Głosowanie na kandydatów do władz samorządowych z partii Prawa i Sprawiedliwości da gwarancję wyborcom na realizację ich lokalnych programów w zgodzie z głównymi celami partii i aktualnym kierunkiem działań rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, a także stworzy szansę na bieżącą weryfikację prawidłowości ich działań w przyszłości.

Zachęcamy Wielkopolan do powszechnego wzięcia udziału w zbliżających się Wyborach Samorządowych 2018, aby samorządy terytorialne stały się autentyczną własnością obywateli i rozkwitły w kolejnych latach.