CO MÓWIĄ ANKIETY

Ankiety CBOS. Co mówią? Lekcji o seksie domaga się 54 proc. Zdecydowanie „nie” – mówi 32 proc. „Gazeta Poznańska” porównuje te procenty z zainteresowaniem uczniów religią w szkole. Stwierdza, że przedmiot „seks” nie został wprowadzony do szkół w rezultacie wrogiej postawy Kościoła („Gazeta Poznańska” 119/93). Trudno nie postawić pytania – czy „Gazeta Poznańska” nie wie, że o programach szkolnych nie decyduje Kościół? O programach szkolnych decyduje MEN zobowiązane do ścisłego przestrzegania praw rodziców do wycho­wania – zagwarantowanych w ustawodawstwie polskim oraz w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę. Deklaracja Rzeczpospolitej Polskiej złożona pod „Konwencją
o prawach dziecka” jest następująca: Rzeczpospolita Polska uważa, że poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakre­sie planowania rodziny powinno pozostać w zgodzie z zasadami moralnymi.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!