CODZIENNE PROBLEMY

Tematem niemal codziennym, jak ataki na Belweder, jest problem odwoływania wojewodów. Ważność tego tematu powoduje, że cytowane są nawet tygodniki lokalne np. „Tygodnik Piotrkowski” (chyba po raz pierwszy). W tych relacjach o odwoływaniu wojewodów prasa lewicowa pisze bez zażenowa­nia, że stosuje klucz partyjny. Kompetencje nie są ważne, bo o nich mało lub wcale. Jest to prawdziwa dezorganizacja pracy w terenie. Jest to sprawowanie rządów systemem totali­tarnym, a nie demokratycznym, gdzie liczą się właśnie kompetencje. Przegląd rządowy jest przeglądem usługowym. Służy tym, którzy sprawują władzę. Nie jest to przegląd bezstronnych ważnych i istotnych dla życia publicznego wydarzeń. Jego celem jest formacja świadomości odbiorców. Utrzymany w stylu odpowiadającym sposobowi myślenia sprawujących władzę. Przewaga analiz jest korzystna dla silniejszego koalicjanta SLD. Jest przeglądem „produkowanym” przede wszystkim dla tego odbiorcy. Jest produkcją na życzenie lub pod kontrolą. Taki sposób przekazu powoduje zupełną alienację władzy od społeczeństwa. Problem ten nie jest przedmiotem mojej głębszej analizy, nie próbuję go też zobaczyć na przestrzeni dłuższego czasu. Jest tylko pokazaniem pewnych faktów i sygnałem dla tematu: „Media i władza”.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!