CODZIENNY PRZEGLĄD PRASY

Składa się z następujących bloków informacyjnych: Materiały pod adresem rządu, Wypowiedzi członków rządu, Sprawy gospodarcze, Sprawy społeczne, Sprawy parlamentarno- ustrojowe, Sprawy ugrupowań politycznych, Sprawy prasy, radia i telewizji. Przegląd ten w czasach rządów H. Suchockiej powstawał na podstawie przede wszystkim informacji prasowych bloku przeciwnika. Można to uznać za rozsądek polityczny. Krytyka, która znajduje się w tych publikacjach jest osądem działania rządu. Osąd ten nie musi być słuszny. Jest jednak ważny dla sprawujących władzę. Osąd jest zawsze konieczny do słusznego i sprawnego działania władzy w ustroju demokratycznym.Zmiana rządu zmieniła taktykę informacyjną Biura Prasowego Rządu, podobnie jak to jest w „Przeglądzie porannym”. W końcu wrześ­nia, październiku i listopadzie informacje są oparte niemal wyłącznie o prasę lewicową. Rzecz jasna, że prasa ta jest sprzymierzeńcem rządu a nie jego przeciwnikiem. Trudno ustalić na podstawie tekstów, czy wiązało się to ze specjalnymi dyrekty­wami, czy było dbałością o pozycje pracowników Biura Prasowego Rządu.W październiku, listopadzie i grudniu przegląd ten powsta­wał na podstawie publikacji w „Polityce”, „Nie” i „Przeglądzie Tygodniowym”. I tak np. 23 listopada 1993 na 40 informacji prasowych, informacji z „Polityki” było 8, z „Przeglądu Tygodniowego” i „Nie” po 7. W dniu 7.12.93 na 45 informacji z „Polityki” pochodziło 8, z „Nie” – 7. Opracowane były przez tę samą autorkę, najwidoczniej sympatyczkę obu wymienionych czasopism.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!