DOBRO I ZŁO

Dobro nazywane jest przez przekaz skierowany do młodzieży – „zacofaniem”, a zło „postępem cywilizacyjnym”. Jest to szczególnie groźne, gdyż rozwój hierar­chii wartości w wieku młodzieńczym jest nacechowany nie tyle uczestnictwem w autorytecie rodziców, co osób z zewnątrz. W młodości myślenie i decyzje powstają na podstawie przykładu i autorytetu dorosłych. Dopiero w wieku dojrzałym człowiek jest w stanie osiągnąć zdolność do samodzielnej oceny dobra i zła.
Można stwierdzić, że bez świadomej obrony przed manipu­lacją rozwój człowieka jest podcięły, a nawet unicestwiony. Media powodują, że „czas” i moda stają się busolą życia. Wskazówką postępowania jest świeżo przeczytana gazeta, usłyszana audycja radiowa czy program oglądany w telewizji. Młody człowiek nie posiada, wbrew oświadczeniom, własnego stylu życia, nie przyjmuje aksjomatów i dogmatów, brak mu konsekwencji w podejmowaniu wysiłków.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!