DZIAŁANIE NA ZMYSŁY

Nasze zmysły nie odbierają pól elektromagnetycznych innych poza zakresem optycznym, czyli światłem. To światło sprawia, że możemy widzieć. Bardzo trudno jest jednak w tym szumie informacyjnym widzieć i słyszeć prawdziwie. Bardzo trudno jest dziś być zarówno przekazicielem informacji, jak i jej odbiorcą. Żyjemy w świecie dotkniętym kłamstwem. Technologia kłamstwa ma nie tylko swoich wyznaw­ców, ma, co więcej, swoich specjalistów. Ale czy może informacja być prawdą dla wszystkich? Czym jest prawda informacji? Czy o prawdzie i fałszu może orzekać człowiek? To prawda, że dziś jest wielu, którzy siebie samych czynią wyrocznią prawdy. Według takiego kryterium prawda byłaby zmienna, miałaby różne twarze w różnych sytuacjach. Czy istnieje jakaś antropologia według której informacja jest niezawodna? Pyta czytelnik, widz, słuchacz – kto mówi prawdę? Kto zna prawdę? Ci z lewa czy ci z prawa? A może prawda jest pośrodku? Czy istnieje rejonizacja prawdy? A jednak odbiorca informacji chce prawdy i poszukuje prawdy. Prawda to zgodność z rzeczywistością. Przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo. Są to więc dwa bieguny ludzkich możliwości i ludzkich wyborów: prawda – fałsz, dobro – zło. Tę symetrię wartości moralnych znał pierwszy człowiek i każdy człowiek. Prawda jest związana z dobrem. I jest wyborem trud­nym. Kłamstwo jest związane ze złem. I jest z pozoru łatwiejsze.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!