Dziecięce usposobienie

Każde dziecko z reguły ma wesołe usposobienie. Oczywiście wszystko zależy w głównej mierze jednak od otoczenia w jakim przebywa dziecko. Każdy oczywiście z nas wpływa na to dziecko. Jeśli dziecko będzie się wychowywać w atmosferze hałasu i krzyku to jego usposobienie się zmieni nie będzie takie wesołe i rezolutne. Oczywiście dalej patrząc to dziecko zacznie się zamykać w sobie, będzie uciekać od innych i starać się jak najmniej przebywać z innymi ludźmi. Oczywiście niejednokrotnie zdarza się, ze jeśli dziecko zazna od kogoś miłości i dobroci to wówczas to zamknięcie się stopniowo zmienia. Staje się odważniejsze i weselsze. Będzie starało się zapoznać z jak największa ilością osób, by po prostu nadrobić zaległości. Niejednokrotnie więc każdy z nas powinien dbać o to, by dziecko otaczać samymi dobrymi uczuciami. Dzięki temu będzie miał on łatwiejsze i weselsze życie. Będzie lubiany i wesoły, a na tym zależy każdemu z nas. Chcemy przecież w domu mieć wesołka a nie nielubianego przez wszystkich ponuraka.