INDYWIDUALIZM

Indywidualizm oznacza takie użycie wolno­ści, o którym decyduje wyłącznie sam człowiek. On sam też ustala, co jest dobre, a co jest złe. lymczasem granicą wolności jest prawda i wolność drugiego człowieka. W imię tej wewnętrznej autonomii człowiek odchodzi od norm i autory­tetów, od tradycji kulturowych, zaprzeczając często nawet autorytetowi samego Boga. Nie wie, lub wiedzieć nie chce, że na to miejsce wchodzą inne „prawdy” i inne „autorytety,” biorąc go we władanie i w niewolę. Jest prawdą, że bez aktyw­nego i świadomego działania na rzecz prawdziwej i własnej tożsamości i zdecydowanego „płynięcia pod prąd” nie udaje się człowiekowi przeciwstawić naciskom kultury masowej.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!