INTERESUJĄCY TEMAT

Przegląd poranny w końcu września, październiku i listopadzie jest podbudowaniem sprawujących władzę koali­cyjną. Podbudowuje szczególnie SLD dając niemal jednoznacznie wyraz swym upodobaniom. Bardzo „interesującym” tematem prasowym w tym czasie był problem – jakiej marki samochodem jeżdżą sprawujący władzę. Był to jeden z populistycznych chwytów czy gestów nowej władzy. W prasówce rządowej nie odbiło się to jednak w sposób szczególny. Krytyka pod adresem rządu w tym czasie w prasówce prawie się nie pojawia. Istnieje natomiast stała krytyka pod adresem opozycji. Nowej władzy ustawodawczej broni rzecznik praw obywatelskich T. Zieliński: Niereprezentatywny sejm – teza. niebezpieczna. Jest to teza rzecznika.Ważna do odnotowania w dziale II – Opinie, stanowiska, publicystyka – jest wypowiedź szefa Biura Rządu
i doradcy prasowego premier Hanny Suchockiej – Z. Milew­skiego. Dzieli się on spostrzeżeniami o poziomie dziennikarstwa
i funkcjonowania prasy, radia i telewizji. Od ludzi, którzy wygrali wybory słyszymy – stwierdza – że dziennikarze są źli, gazety, radio i telewizja – kłamliwe. Może to sprawić próby „poprawiania” sytuacji Wprawdzie nie wrócimy do urzędu cenzury, ale można liczyć na strach i serwilizm Można liczyć, że autocenzura zastąpi urząd cenzury, że opierając się na resztkach instytucjonalnej zależności mediów publicznych, możliwość embarga informa­cyjnego dla niepokornych wprowadzi autocenzurę (Wypowiedź do „Życia Warszawy” przedrukowuje „Poranny przegląd prasy” z dnia 25.10.93). y” przedrukowuje „Poranny przegląd prasy” z dnia 25.10.93). Wypowiedź Z. Milewskiego, niewątpliwie znającego arkana mediów i sposoby manipulacji, który chyba czytał tyle wspaniałych pochwał kierowanych pod adresem nowej władzy, potraktować można jedynie w kategoriach polity­cznych -jako manifestowanie opozycji do tej władzy.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!