KOCHAJĄCY INACZEJ

Homoseksualiści wydają miesięcznik „Inaczej”. Tematyka jego nie wzbudza powszechnych zainteresowań. Jednak w perio­dyku tym „zagościł” jeden z czołowych „autorytetów moralnych” A. Michnik. W kolejnym numerze „kochający inaczej” mogli zapoznać się z wywodami p. Kuratowskiej: Otóż zdaniem pani profesor, rzeczą istotną jest, aby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci, ponieważ posiadanie dzieci ustabilizuje ich życie uczuciowe i odwiedzie partnerów od niewierności… Podobnie zachowuje się kolejny gość tegoż miesięcznika A. Małachowski, według którego wyczyny Kościoła katolickiego widoczne są także współcześnie między innymi w oceniających surowo homoseksualizm wypowiedziach prymasa Glempa oraz ostatniej encyklice Papieża. R. Krasowski w artykule „Tolerancja już jest, teraz akcep­tacja?” („ŻW” 26.11.93) stwierdza: W kulturze europejskiej, w cywilizacji zachodniej nie przyznaje się i nigdy się nie przyz­nawało – przywilejów ze względu na sposób zasppkąjania potrzeb seksualnych. Mimo to homoseksualiści, a raczej ich protektorzy nie ustają w walce o te przywileje za pośrednictwem mediów. W jakiejś mierze odpowiedzialność za dramat AIDS spoczywa również na mediach. Nieprawdy o życiu seksualnym człowieka, szerzone przez media, powodują rozszerzanie się tej tragicznej choroby naszego czasu. W wypowiedzi prof. Ryszarda Legutko zamieszczonej w „Życiu Warszawy” (30.12.93) czytamy: Pewien młody człowiek, który w telewizji powiedział, że AIDS jest karą boską, jest z pewnością większym nonkonformistą, niż wszystkie podkreślające swoją niepokomość grupy młodzieżowe czy inteligenckie).

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!