MANIPULACJA A EDUKACJA CZŁOWIEKA

Manipulacja dotyczy całej edukacji człowieka. Często jest powtarzany slogan, że „lepiej być pięknym i bogatym”. Sposobem na zdobycie tego prestiżu jest między innymi telewizyjna oferta – „Koło fortuny”. Przyszła z Paryża. Tam była fascynacją i natural­nym tłem dla rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Jest to niby dobra zabawa. Powstaje jednak pytanie, czy jest to wzór eduka­cyjny? „Fortuna kołem się toczy”, ale o tym nie mówi się i nie myśli. Każdy program może być okazją do manipulacji, nawet bardzo podniosły i sportowy, jak Zimowa Olimpiada w Lillehammer. W programie artystycznym olimpiady znalazły się ceremonie odtwarzające elementy wręcz pogańskie, przeciw którym protestowali biskupi protestanccy w Norwegii. Była to apoteoza pogańskiej warstwy legendarnej związanej rzekomo ze światem skandynawskich wierzeń. Podobnie w zakończeniu olimpiady pokazywano jakieś stworki – trolle. Komentator z Lillehammer powiedział, że są to wyobrażenia dobra i zła. Ale polski komentator telewizyjny był „lepszy”. Stwierdził, że dobro i zło poza nami nie istnieje. Jest dziełem naszej świado­mości i wyobraźni. Nie była to relacja dotycząca tylko wiadomoś­ci sportowych. To było swoiste orędzie ideowe, które manipuluje ludzką świadomością i podświadomością. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeden jeszcze problem – jak docenia się w telewizji wagę sportu. Oceną osiągnięć sportowych są nagrody. Jest to oczywiste. Telewizyjni sprawozdawcy przedstawiają sport, często jednak w taki sposób, że wydaje się jakoby najważniejsza była ta impreza, w której dużo płacą. Te wydarzenia kreowane są jako pierwszoplanowe. Czy te właśnie „ideały” przynoszą honor sportowcom? Czy sport ma kierować się twardymi prawami produkcji i konsumpcji? Czy ma być raczej szlachetną konfrontacją, miejscem spotkania, więzi, solidarności, przyjaźni, która nie zna granic? Są dziś głosy, że sport powinien być uwolniony od nadmiaru techniki i profesjonalizmu na korzyść spotkania. Czy o tym mówią media?

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!