MANIPULACJA ROZWOJEM MŁODEGO CZŁOWIEKA

Młody człowiek przeżywa życie spontanicznie. Sądzi, żę wszystko jest dostępne i osiągalne. Jest to pewna prawidłowość rozwoju. Na to zapotrzebowanie odpowiadają media. Młodzi ludzie, wbrew ich własnych mniemaniom i oświadczeniom, najbardziej podatni są na wpływ otoczenia. Najbardziej też są podatni na wpływ wzorców lansowanych przez media. Naśladują sposób mówienia, bycia, gesty i słowa – modnych aktorów czy śpiewaków estradowych. Ubierają się tak, jak to dyktuje aktualna moda, propagowana przez telewizję czy popularne magazyny. Młodzi otrzymują również gotowe recepty na życie opatrzone etykietą niepodważalności. Jest w nich kult młodości, siły i piękna. Dlatego młodzież nie chce wrastać w świat dorosłych. Jest w nich fascynacja dobrami materialnymi – jakby w nich zamykał się horyzont ludzkich aspiracji. Jest w nich mit o wol­ności bez granic. Jest pochwała seksualnych dewiacji. Tak skondensowaną receptę na życie otrzymuje dziś młodzież od dorosłych „właścicieli” informacji i uzurpatorów do władania ludzką duszą. W tym przekazie człowiek odarty jest z odwiecznej prawdy o nim samym. Jego istotę stanowi ciało. Ciało, które wywołuje uśmiech, podnieca wyobraźnię, daje rozrywkę. Brak w nim jednak prawdy o przemijalności ludzkiego ciała. Takie wzorce powodują, że młody człowiek udaje kogoś, kim nie jest i być nie powinien. A manipulacja sprawia, że młodzi ludzie „grają” zadane im role, zamiast być sobą. Te role powstają w wyobraźni, są najczęściej zlepkiem propozycji filmowych i ofert magazynów pornograficznych. Taka manipu­lacja niszczy sumienie młodego człowieka, czyli zdolność do rozeznania dobra i zła.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!