MEDIA WOBEC WŁADZY

Jakby na przekór temu co piszę w książce – „Rzeczpospolita” z dn. 27. 12. 94 r. na pierwszej stronie zamieściła artykuł pod tytułem: „Media wobec władzy raczej obiektywne”. Są to badania przeprowadzone dla „Rzeczpospolitej”, która jakoś stara się o obiektywizm, jak to nierzadko podkreśla. W artykule czytamy: Ponad połowa. Polaków (53 procent) uważa, że środki masowego przekazu informują „obiektywnie9 lub „raczej obiektywnie” o życiu politycznym kraju – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” przez sopocką Pracownię Badań Społecznych. Respondenci PBS najlepiej oceniają informacje mediów na temat parlamentu, rządu, mniej wierzą w obiekty­wizm prasy i telewizji w stosunku do prezydenta. Media informują o całości życia publicznego „obiektywnie” – taki pogląd wyraziło 14 procent badanych, dalszych 39 procent stwierdziło, iż wiadomości są „raczej obiektywne. Jedynie mniej niż jedna trzecia Polaków uważa, że informacja o polskim życiu politycznym przedstawiana jest w prasie i w telewizji „raczej nieobiektywnie”, zaś 15 procent nie ma zdania. (…) Nieufhość wobec mediów rośnie z wiekiem O He 46 procent ludzi młodych (w wieku 18-24 lat) twierdzi, że środki masowego przekazu obiektywnie informują o polityce, to już w grupie ludzi starszych (powyżej 59 lat) odsetek ten wynosi 32 procent Mass mediom nie są skłonni wierzyć także ludzie z niskim wykształceniem Zaufanie do informacji politycznych prasy, radia i telewizji wzrasta natomiast wraz ze wzrostem dochodów. Nasuwają się liczne pytania i refleksje. Jeżeli chodzi o wy­czucie polityczne młodzieży, to jest ono raczej niewielkie i brak jest dziś zainteresowania młodzieży polityką.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!