MOC KŁAMSTWA

Filozof – etyk Wojciech Chudy pisze, że kłamstwo ma moc niszczącą do tego stopnia, że nazywa je korupcją antropoJogiczną. Łacińskie słowo „corruptio” pochodzi od słowa „corrumpo”. Korupcja znaczy w sensie najpierwotniejszym „połamać”, a w sensie najbardziej metaforycznym „zepsuć”, tzn. po pierwsze „całkowicie zniszczyć”, po drugie „uczynić złym”, ale także „sprofanować” i „zhańbić”. W tym sensie kłamstwo jest korupcją człowieka i rzeczywistości. Przede wszystkim jest jednak korupcją,,zepsuciem prawdy” („Ethos” 17/92). Jakie ma to skutki dla życia człowieka? Człowiek, aby mógł się rozwijać, musi kierować się poszuki­waniem prawdy. Rozminięcie się z prawdą, to odejście od rzeczywistości. Człowiek na ogół nie chce mieć świadomości uczestnictwa w nieprawdzie. Jest to mechanizm obronny.
Jest jednak prawdziwym paradoksem, że ten, kto z natury swego zadania – powinien być przekazicielem prawdy – niszczy prawdę i niszczy siebie. Pisze Aleksander Sołżenicyn: … okłamujemy tylko samych siebie, by samych siebie uspokoić. Nie jacyś „oni” ponoszą za luszystfco winę, lecz my sami, wyłącznie my… Cóż z tego, że kłamstwo wszystko przesłoniło, że rządzi wszystkim my będziemy upierać się przy czymś mniej ważnym niech rządzi, ale beze mnie. {„Żyj bez kłamstwa”). Jest to bardzo trudna decyzja, ale wyzwalająca. Decyzja, która jest powinnością, aby kłamstwo zmniejszało swój zasięg. Decyzja, poprzez którą człowiek ratuje siebie samego.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!