ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W KAIRZE I MEDIA

Każde państwo miało prawo do zgłoszenia dwóch organizacji pozarządowych. Kto pojechał z Polski?
Federacja Ruchów Obrony Życia – reprezentująca 92 polskie organizacje prorodzinne, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
i NSZZ „Solidarność” – wspólnie – zgłosiły dwie kandydatki: dr Marię Smereczyńską i dr Dorotę Komas-Bielę. Nie uzyskały one jednak oficjalnej akredytacji rządowej. Otrzymały ją nato­miast, nikomu nieznane organizacje „Ekologia i zdrowie” oraz „Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny” Organizacje pozarządowe nie miały oficjalnego wpływu na przebieg konferencji. Tworzyły natomiast wokół niej atmosferę. Nasze przedstawicielki: dr Maria Smereczyńska i dr Dorota Komas-Biela przybliżyły nam atmosferę konferencji, ukazując jej kulisy. O tym, kto otrzyma akredytację decydowało centrum nowojorskie. Wśród pięciu tysięcy członków delegacji pozarządowych, tylko kilkuset stanowili członkowie ruchów obrony życia. Ruchy „pro choice” – „za wolnym wyborem” – są subsydiowane przez różne koncerny świata. Miały pieniądze, stoiska i prasę. Organizowały liczne konferencje prasowe. Opanowanie środków przekazu jest to kluczowa metoda w kampanii przeciw życiu i przeciw rodzinie.Ruchy „pro life” – za życiem – były blokowane i nie były dopuszczane do głosu w dyskusji. Dr Maria Smereczyńska powiedziała, iż odnosiło się wrażenie, że dyskusja była świadomie prowadzona tak, aby sprawy wracały do punktu wyjścia. Relacjonując konferencję w KAI Natalia Skipietrow z „Gazety Wyborczej” (216/94) kwituje relacje przedstawicielek „pro life” z Polski stwierdzeniami: …żaliła się Maria Smereczyńska …wtórowała jej Dorota Komas-Biela. Nie żaliły się, lecz ukazy­wały fakty! I dalej: Przedstawicielki obrońców życia oburzało zainteresowanie, które budziła na konferencji Wanda Nowicka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet Jest to ewidentna nieprawda! Przedstawicielki „pro life” nie oburzały się na zainte­resowanie wyżej wymienioną, lecz odpowiadały na pytania z sali dotyczące wystąpienia W. Nowickiej.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!