POLITYKA KOŚCIOŁA

Na czym polega owa samobójcza polityka Kościoła katolickiego według Schaffa, próbuje to zobaczyć i ukazać ks. E. Weron. Według Schaffa Kościół katolicki patronuje obecnie najbardziej reakcyj­nym faszystowskim siłom w naszym kraju. Ma tutaj na myśli zapewne partie przyznające się do chrześcijaństwa. Drugim problemem jest to, że Kościół stara się o wpisanie wartości chrześcijańskich w tycie i akty prawne III Rzeczpospolitej. Dalej to, że Episkopat polski realizuje narzuconą sobie niekorzystną dla Polski politykę wschodnią Watykanu. Schaff-agnostyk powołuje się tutaj na treść objawienia z Fatimy, które mówi o nawróceniu Rosji na katolicyzm, a wobec niespełnienia tego proroctwa, Polska, jako kraj katolicki musiałaby podjąć się dzieła reewangelizacji Europy i świata. Ponieważ jednak podzielone społeczeństwo polskie nie kwapi się do tego zadania, kler podsuwa zastępcze tematy, takie jak aborcja i nauczanie religii w szkole. Podsuwanie zaś tematów zastępczych jest elementem walki Kościoła o władzę w państwie. Tyle przesłanek zebrał ks. E. Weron z wypowiedzi teoretyka problemu. W tej sytuacji – zdaniem Schaffa – klerykalizm staje się nieszczęściem politycznym Polski, które to nieszczęście zwalczać powinni – i będą to czynić – również ludzie wierzący, jeśli czują się Polakami (A. Schaff, „Pora na spowiedź”, Warszawa 1993). Tutaj syndrom materialistycznego poglądu spotyka się
i czuje spokrewniony z liberalnym systemem cywilizacji utylita- rystycznej. Źródła polskiego laicyzmu stają się więc coraz bardziej widoczne. Mają zasadnicze związki z ideologią komu­nistyczną i ideolo0ą indywidualistyczno – liberalną.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!