Polityka społeczna

Polityka społeczna odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym państwie, z tego względu, że jest przyjętym i realizowanym przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespołem długofalowych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą zagadnienia prawne, polityczne, socjologiczne, ekonomiczne w następujących obszarach: polityka demograficzna i rodzinna, edukacyjna, kulturalna, ochrony zdrowia, mieszkaniowa, zatrudnienia, itd. Polityka społeczna ma wiele celów postawionych przed sobą, wśród nich możemy wyróżnić: bezpieczeństwo socjalne (obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego), inwestycje w człowieka (tworzenie równych szans rozwoju ludzi. Kształcenie młodego pokolenia), ład społeczny (podstawa stabilizacji życia ludzkiego, współpraca w osiąganiu celów, tolerancja różnić między ludźmi), życie rodzinne (powrót do wartości związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych). Polityka społeczna zajmuje się każdą istotną dla organizacji życia publicznego kwestią społeczną, tj. każdym zjawiskiem, które na masową skale stanowi o braku komfortu życia społecznego i może okazać się dotkliwe dla potencjału osobowego społeczeństwa. Brak zapobiegania narastającym problemom społecznym może prowadzić do upośledzenia poszczególnych środowisk i kategorii ludności (np. marginalizacji) oraz konfliktami zakłócającymi funkcjonowanie społeczeństwa. Polityka społeczna ma duży wpływ na rozwój społeczny w wyniku którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa. Dzięki takiej instytucji możemy otrzymać pomoc w każdym względzie społecznego życia. W polityce społecznej obowiązuje zasada inwestowania w człowieka, czemu towarzyszy poszukiwanie indywidualnych sfer zaspokajania potrzeb człowieka. Każdy w dzisiejszych czasach goni za jak najlepszymi warunkami do życia, chce mieć zaspokojone wszystkie potrzeby społeczne, a także nie obawiać się o własną przyszłość. Polityka społeczna ma na celu zapewnienie tego wszystkiego człowiekowi, bardzo skrzętnie wykonuje swoje zadania w tych kryteriach, ale nie zawsze ludzie są z tej polityki zadowoleni. Wiadomo, że na świecie nie będzie całkowitej równości między ludźmi, jedni są bogatsi i mogą sobie pozwolić na więcej, a drudzy są biedniejsi i ledwo wiążą koniec z końcem. Zadaniem polityki społecznej jest zminimalizowanie tych różnic i sprawienie aby biedni mieli co jeść, aby zaspokoili swoje potrzeby. Nie wszyscy jednak doceniają taką inicjatywą, ludzie są zbyt wygodni i pyszni, aby polegać na kimś obcym, uważają, że sami sobie doskonale poradzą, ale nie zawsze ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Należy pamiętać, że polityka społeczna jest taką inicjatywą, która ma za zadanie pomóc człowiekowi za wszelką cenę, rozwiązuje przy tym różne problemy społeczne i stara się utrzymać porządek społeczny w kraju, dzięki czemu ludziom będzie się żyło lepiej.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!