POLSKIE MEDIA NA KONFERENCJI W KAIRZE

O konferencji kairskiej mogliśmy się więc dowiedzieć dzięki temu, że Katolicka Agencja Informacyjna zorganizowała w dniu 15.09.94 r. konferencję prasową. Było to prawie natychmiast po przybyciu polskiej delegacji do Warszawy. W konferencji wzięty udział: wiceminister Centralnego Urzędu Planowania dr Maria Lubera – wiceprzewodnicząca delegacji rządowej, dr Maria Smereczyńska i dr Dorota Komas-Biela – delegatki organizacji pozarządowych. Na konferencji obecni byli dziennikarze z wielu redakcji prasowych i radiowych. Nie przybyli, mimo zaproszenia, przedstawiciele telewizji publicznej. Tak więc widzowie telewi­zyjni zostali pozbawieni możliwości konfrontacji i obiektywizmu. Byli dziennikarze z telewizji „PolSat” i przekazywali w swojej telewizji relacje. Powstaje pytanie skierowane do mediów. Czy ktoś poinfor­mował rzetelnie Polaków, że prezydent Lech Wałęsa skierował przesłanie do przedstawicieli rządów krajów obecnych na konfe­rencji, w którym zdecydowanie opowiedział się przeciwko aborcji? Czy media nie miały obowiązku przedstawić tak ważnego faktu?

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!