PORANNY PRZEGLĄD PRASY

Składa się z dwóch bloków informacyjnych: I Informacje i komentarze na temat najnowszych wydarzeń. II Opinie, stanowiska, publicystyka. Przegląd ten powstaje na podstawie publikacji w dziennikach ogólnopolskich. Są nimi: „Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”, „Gazeta Wyborcza”, „Sztandar Młodych”, „Trybuna”, „Słowo – Dziennik Katolicki”. Nie stanowi on szczególnej rewelacji. Jest codziennym pochyleniem się nad prasą. Niemniej zdecydo­wanym pochyleniem w lewą stronę. Jest to być może zrozumiałe, gdyż prasa codzienna jest lewicowa lub lewicująca. Pewnym wyjątkiem jest „Życie Warszawy”, które stara się ukazać jako pluralistyczne i demokratyczne. Jednak to samo „Życie Warszawy”, choć dopuszcza różne opinie polityczne, jest ukierunkowane amoralnie i demoraliza- cyjnie. Ogłoszenia „agencji towarzyskich” – zajmują w nim niemałe szpalty. Drugim wyjątkiem, o małym nakładzie, jest „Słowo – Dziennik Katolicki”, który z natury rzeczy powinien służyć informacji rzeczywistej i dla którego „w lewo zwrot” byłby rozminięciem się z katolicyzmem. Reszta niemal jednoznacznie jest lewicowa, choć istnieją różnice pomiędzy „Trybuną”, „Sztandarem Młodych” i „Gazetą Wyborczą”. „Rzeczpospolita” – pismo dla menedżerów firm państwowych ma zdecydowanych przyjaciół na lewicy, sejmowy sondaż ostatniej kadencji dał temu wyraz.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!