POWRACAJĄCY TEMAT KOŚCIOŁA

Od początku rządów lewicowej koalicji w przeglądzie jest prowadzona dość zręcznie kampania prezydencka lewicy, zwłaszcza A. Kwaśniewskiego. Zostają „uhonorowani” i „dowarto­ściowani” przez częstą obecność w przeglądzie niektórzy ministrowie: L. Miller, J. Żochowski, I. Sekuła, W. Cimoszewicz. Nierzadko cytowane są wywiady z B. Labudą.
W przeglądzie jest obecna częsta krytyka pod adresem Kościoła katolickiego. Jedną z takich wypowiedzi jest podobno samokrytyka Kościoła. Najprawdopodobniej jest zmanipulowana. Znalazła się w przeglądzie w dniu 23.11.93. Przytaczam w całości: „Kościół – lewica – dialog?” H. Retkowska – rozmowa z kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego UW proj. Michałem Pietrzakiem głównie na temat wypowiedzi papieża o wartościach komunizmu i konkordatu. Rozmówca nie zgodził się z podejściem, że Kościół koniunkturalnie zabiega o względy SLD. Słowa papieża traktuje jako ocenę minionej epoki z pozycji bezstronnego sędziego. Samokrytyka Kościoła dokonana przez bp. Pieronka, świadczy o tym, że zaczyna on rozumieć powody, dla których społeczeństwo zaczęło się odwracać od niego i ugrupowań cieszących się jego poparciem, że nie można występować w imie­niu społeczeństwa nie wiedząc, czego ono chce. Groźbę »wojny krzyżowej* koalicji z Kościołem uznał za nonsens, wierzy bowiem w kompromis. Na pytanie o możliwość konfliktu w sprawie konko­rdatu odpowiedział, że jego winowajcą nie będzie ani koalicja, ani Kościół a rząd H. Suchockiej, który bez poparcia parlamentu, pośpiesznie podpisał ten dokument, w wielu punktach niedopra­cowany, niejasny, wręcz niefortunny. Przy tej okazji warto zwró­cić uwagę jak stylistycznie źle bywają redagowane wiadomości. Przegląd nie skąpi krytyki pod adresem poprzedniej koalicji. Jest to oczywista pomoc dla koalicji lewicowej, rodzaj mechaniz­mu obronnego. Mechanizm ten działając poniżej progu świado­mości przerzuca winy za własne niepowodzenia na innych. Jest to tak, jak w przypadku dziecka, które potykając się o kamień wraca, aby go kopnąć jako sprawcę wypadku. A więc atakowani są często: H. Suchocka, H. Goryszewski, M. Dyka, M. Piątkow­ski, Z. Flisowski.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!