PRASÓWKA DLA SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ

Każdy, kto w jakiś sposób pragnie uczestniczyć w rzeczy­wistości społeczno-politycznej sięga po prasę. Jest oczywiste, że po prasę sięgają także sprawujący władzę. Przeczytać wszy­stko nie jest możliwe. Gąszcz informacji na tematy polityczne, społeczne, ekonomiczne w prasie ogólnopolskiej i lokalnej nie jest realnie do przebrnięcia. Wyboru dokonują pracownicy Biura Prasowego Rządu. Biuro to dostarcza informacji prasowej ministrom, rzecznikom, dyrektorom, parlamentarzystom. Prasówkę otrzymuje się dwa razy dziennie. Jest „Poranny przegląd prasy” i „Codzienny przegląd prasy”. Ponadto istnieje „Biuletyn Tygodniowy”, który zawiera informację o pracach rządu obsługiwanych przez środki masowego przekazu. Informacje te przygotowują rzecznicy prasowi resortów dla Biura Prasowego Rządu. Próba opisu tej sytuacji jest analizą faktów prasowych podawanych przez Biuro Prasowe Rządu podczas kilku miesięcy dwóch ostatnich gabinetów władzy: premier Hanny Suchockiej i premiera Waldemara Pawlaka.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!