PROBLEMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Problemy komunikacji społecznej powinny znaleźć się w programach edukacyjnych i być szeroko dostępne dla wszystkich. Konieczne jest, aby informacje były nie tylko dostępne, ale i użyteczne, aby służyły dobru i prawdzie, aby służyły człowiekowi, a nie niszczyły człowieka. Powinno się przezwyciężyć tendencje do preferowania aspektów kryzysowych, do nagłośniania kataklizmów, do punk­towania sensacji, do manipulacji słowem, do niszczenia autorytetów i sztucznego kreowania „gwiazd” opinii publicznej. Domaganie się obiektywnego przekazu informacji wiąże się ze zdemaskowaniem kontroli grup sprawujących władzę. Nie chcę stwierdzić, że wszyscy pracujący w mass mediach mają przekonanie, że „wszystko jest w porządku”. Są tacy, którzy niewątpliwie widzą potrzebę zmian i nie uczestniczą świadomie w manipulacji. Konieczna jest niezależna organizacja, która umożliwi zbiorową krytykę – „głos odbiorcy”. Konieczne jest organizowanie szerokiego uczestnictwa w mediach lokalnych. Media lokalne bardziej angażują odbior­ców. Wciąż jednak brak w nich szerokiego uczestnictwa – sprawy komentują, pouczają i narzucają tematy sami dziennikarze. Jeżeli media zyskają ludzi mówiących „własnym głosem” i o swoich sprawach, zyskają poparcie i staną się bardziej masowe. Może uda się w ten sposób rozjaśnić „smutną twarz mediów” prawdą mowy zwykłych ludzi.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!