RZETELNOŚĆ DZIENNIKARZY

Tylko ogromna rzetelność dziennikarzy pozwoliłaby obronić się przed naciskami politycznymi. Niestety, nie jest to cnota notowana zbyt często. Natomiast jeden wyłormw kierunku propozycji czy nacisku powoduje lawinę manipulacjii.
Widać wyraźną koncentrację władzy nad sieciami komunika­cyjnymi. Jest to zarazem koncentracja kontroli ekonomicznej.
Można mówić o fakcie imperializmu kulturowego mediów. Imperializm ten jest zakorzeniony w filozofii idealistycznej, od której rzekomo „zdecydowanie” odżegnuje się współczesny człowiek. Prof. S. Swieżawski niebezpieczeństwo myślenia związanego z filozofią idealistyczną uważa za zagrożenie większe niż marksizm. Nazywa je „obręczą kantowską” czyli pułapką subiektywizmu, która zaczęła się od „cogito” – myślę. Według prof. S. Swieżawskiego przejawem niebezpieczeństwa były wszystkie totalizmy, ale również to, co moglibyśmy nazwać ideologią płynącą z bogatego Zachodu, taką podszewką ideologiczną, którą na przykład wyraża się New Age. Jest to nwt bardzo typowy, gdyż tego rodzaju myślenie teozojiczne stanowi jeden z wyraźnych przejawów myślenia idealistycznego. Podejście teozojiczne wyraża się przede wszystkim w dwóch tezach: w panteistycznej koncepcji Boga nieosobowego, będącego jakąś siłą przenikającą świat, która według określenia myślicieli średniowiecznych jest duszą świata oraz w zupełnej względności religii, gdzie wszystkie religie sq równie dobre…. Relatywizm religijny jest niesłychanie błędny…. O wiarygodności religii świadczy jej historyczność („Powściągliwość i Praca” 5/92). W tym nurcie ideologicznej lięifikacji religii media budują uniformizację życia społecznego. Media polskie nie tylko nie są samodzielne w sposobie przekazu, ale dostarczają „jedynie słusznych” światowych recept na życie.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!