SPOSOBY ULECZENIA MEDIÓW

1. Potrzebna jest nowa filozofia komunikacji, w której wol­ność nie znaczy liberalizm. To jest iluzja wolności! Potrzebna jest filozofia, w której wolność znaczy prawda i odpowiedzialność. Bez prawdy człowiek porusza się jak niewidomy, idzie tam, dokąd go prowadzą. Potrzebna jest filozofia prawdy, bo tylko ona pomoże człowiekowi w jego rozwoju. Potrzebny jest Bóg osobowy, bo tylko On jest w stanie człowieka wyzwolić. 2. Konieczny jest bardziej sprawiedliwy dostęp do informacji. Jest on niezbędny do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich: edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych. 3. Konieczne jest, aby wszystkie grupy społeczne, w tym przede wszystkim rodzina, mogły wnieść wkład do informacji, która byłaby podstawą decyzji na szczeblu lokalnym i ogólno­polskim. Partie, ruchy społeczne powinny mieć możliwość przedstawiania swoich poglądów. 4. Profesjonaliści są niezbędni, ale nie mogą oni zastąpić „szarego” obywatela w komunikacji. Ich obowiązkiem jest wspomóc i tak ukierunkować komunikację, aby człowiek mógł mówić własnym głosem.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!