SPRZECIW WOBEC NISZCZENIA ZASAD

Kościół wyraża zasadniczy sprzeciw wobec niszczenia zasad etycznych. I tutaj tkwi chyba „najpoważniejsza” racja, dla której media współpracują w niszczeniu Kościoła. Każdy, kto wyraża zaniepokojenie, czy protest wobec problematyki moralnego „luzu” otrzymuje etykietę „integrysty rodem z Ciemnogrodu”. Kościół otrzymuje taką etykietę z urzędu. Analiza porównawcza sformułowań i zarzutów kierowanych pod adresem Kościoła z lat 50-80. prowadzi do wniosku, że są to te same stereotypy i metody walki. Hasła: „katolicy postępowi”, „Kościół zacofany”, „kierownicza rola kleru”, „religia sprawą prywatną”, „mieszanie się Kościoła do polityki”, „tajemnicze finanse Kościoła”, „polityka wschodnia Watykanu” – są to hasła znane i przerabiane przez manipulację. Doszły niektóre nowe sytuacyjne powiedzenia: „Ciemnogród katolicki”, „irlandyzacja”, „chomeinizacja”. Metody manipulacji pozostały i mają wiernych wyznawców. Nawet dla katolików, którzy słuchają argumentów płynących z mediów, wydawać się może, że media mają rację. Po co Kościół wtrąca się w prywatne życie człowieka? Odpowiedź wydaje się prosta. Czy potrzebni są przewodnicy, którzy określają trasę wędrowania? Czy licząc na „instynkt” człowiek na pewno dojdzie do celu? Czy sportowiec może zostać zwycięzcą bez trenera? Czy może powstać muzyka bez reguł i akordów? Reguły i zalecenia moralne są wskazówkami drogi, aby umożliwić prawdziwy rozwój człowieka.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!