UKIERUNKOWANIE ZAINTERESOWAŃ

Natręctwo informacji nie tylko nasyca przeciętną chłonność ludzkiego umysłu. Utrwala ono także postawę biorcy. Postawa ta oscyluje pomiędzy informacją, propagandą i reklamą. Człowiek przyjmuje za prawdę to, co widzi i słyszy. Nie poddaje w wątpli­wość i nie ocenia wnikliwie przekazu. Biorca nie jest też zdolny do koncentracji uwagi, wobec tempa informacji. Nerwicowość i nerwowość ma także swój związek ze sposobem przekazu. Poprzez media zostają ukierunkowane zainteresowania problematyką seksualną. Wypreparowany z miłości seks zyskuje rangę wartości autonomicznej, podporządkowanej wyłącznie prawu przyjemności. Można powiedzieć, że media ukierun­kowują zainteresowania człowieka na panseksualizm, który urasta do roli światopoglądu. Współczesny człowiek przestał dostrzegać tę sytuację, co jest tym większym zagrożeniem. Problematyka seksualna w mediach jest nie tylko poddana wartościowaniu etycznemu, ale wartościowanie i norma są napiętnowane jako zacofanie. Sposób przekazu jest taki, aby zapanował nad człowiekiem. Człowiek zostaje tylko z „tym” tematem, ma tylko „jedną rzecz w głowie”. Egzaltacja tematem pociąga za sobą obniżenie krytycyzmu i pojawienie się logiki pasji, wtedy rozum jest faktycznie ujarzmiony. Temat seks – staje się dla wielu – jako centralny dla ich życia. I właśnie o to chodziło. Działa wtedy na człowieka jak śpiew syren z „Odysei” Homera. I wówczas zasłuchani żeglarze zapomnieli o wszystkim, co się działo. Zapomnieli i narazili się na niebez­pieczeństwo rozbicia. Na takie niebezpieczeństwo narażony jest odbiorca mediów.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!