UNIFORMIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Z doświadczeń budowania systemu demokratycznego w^Polsce można wypowiedzieć twierdzenie, że pluralizm w środ­kach przekazu jak dotąd jest fikcją. Mimo to, że od czasu do czasu, w mediach głos mają różni politycy, mimo to, że są programy katolickie i że są zapraszani do mediów przedsta­wiciele Kościoła – jest to pozór pluralizmu, a nie rzeczywistość. Jest tak bo środki przekazu należą w ogromnej większości do grup, które posiadały czy posiadają władzę. Mimo procesu transformacji władza wciąż sprawuje kontrolę nad wszystkimi głównymi funkcjami życia, nie tylko politycznego, ale również społeczno-kulturalnego. Programy są w taki sposób przedsta­wianie czy emitowane, aby dostarczyć ideologii, która wciąż dominuje w serwisach informacyjnych. Można bez przesady powiedzieć, że bajką są niezależne media, jak niezależna etyka. Zarówno media, jak i etyka mogą być niezależne od Boga, od wartości, od prawdy o człowieku, ale zależne są od różnych układów sił społeczno-politycznych. Mit o wolności i dostępności mediów masowych jest zerzony i utrzymywany przez teorie liberalne i teorie o społecznej odpowiedzialności. Nie istnieje społeczna odpowiedzialność jako taka. Istnieje odpowiedzialność poszczególnych ludzi i partii politycznych za niesprawiedliwość i alienację w dziedzinie przekazu.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!