UNIWERSALNE ZASADY ETYKI

Uniwersalne zasady etyki chrześcijańskiej, które znalazły się w zapisie ustawy o systemie oświaty z 7.09.91 r. też były i są terenem walki o to – jaki będzie człowiek. Ten zapis zdaniem lewicowych polityków wszedł do ustawy poprzez naciski ze strony hierarchii Kościoła katolickiego. Tak mówi Wiktor Kulerski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Występuje on w charakterze świadka. Twierdzi, że naciski w tej sprawie na komisję senacką wywierali: ks. Prymas J.‘ Glemp, arcybiskup B. Dąbrowski i biskup A. Orszulik („Rzeczpospolita” 15-16.05.93„W którym miejscu jest bumerang”). W odpowiedzi zabiera też głos świadek A. Sucheni-Grabowska. Autorka stwierdza, że z tą inicjatywą wystąpiło Katolickie Stowarzyszenie Wychowaw­ców i pod nią zebrało ponad 70 tysięcy podpisów. Propozycję tę poparło oświadczenie autorskie Jerzego Mikke – podpisane przez 91 osób spośród inteligencji stołecznej – pracowników nauki, oświaty i innych. A. Sucheni-Grabowska pisze, że bardziej radykalne sformułowania zawierała propozycja świeckich, od tej, którą wprowadził Ks. Prymas. Najważniejszą korektę stanowiło zdanie: Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki Kościół instytucjonalny podał ten wariant, który uczynił go bardziej akceptowalnym dla osób spoza Kościoła niż pierwotna propozycja laikatu, my bowiem nie mówiliśmy o uniwersalnych zasadach etyki, lecz o „uniwersalnych wartościach etyki chrześcijańskiej’’ („Uniwersalne zasady etyki”, „Rzeczpospolita”, 19-20. 06.93). Uniwersalne zasady etyczne nie płyną tylko z wiary. O nich świadczy rozum, co potwierdza fakt, że etyka znana była zarówno Grekom, jak i Rzymianom. Prawda ta jednak nie dociera do zacietrzewionych przeciw Chrześcijaństwu.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!