WIARA TWORZY KULTURE

Podczas 18 Międzynarodowego Kongresu Rodziny Bernard Margueritte zadał pytanie Michaelowi Medvedowi – jak on się czuje jako Żyd, skoro tyle się mówi, że mediami władają Żydzi, i to oni powodują manipulację. Amerykanin-Żyd odpowiedział, że przyczyną niszczenia prawdy w mediach nie są Żydzi, którzy wierzą w Boga, ale mogą być nimi ci, którzy w Boga nie wierzą. I jest tak, bo wiara tworzy kulturę, a kultura jest także wiarąTft
W antypatriotycznej batalii Dlorą udział telewizja radio i prasa od „Tygodnika Powszechnego” do „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Jest w tym „współzawodnictwie” obecny nawet laureat nagrody Nobla – Czesław Miłosz ze swoją „Historią litera­tury polskiej”, opublikowaną w dużym nakładzie przez Wydawnictwo „Znak”. A taka historia literatury to groźne me­dium przeciw patriotyzmowi. Na łamach „Czasu Krakowskiego” (12/93) Jacek Bartyzel zamieścił jej krytyczne omówienie: Cała historia literatury, idei, myśli społecznej stanowi dla Miłosza pasmo ciągle ponawianej i nigdy nie kończącej się walki oświeconych, postępowych, demokratyczno-liberalnych intelektu­alistów z religijnym dogmatyzmem, społeczną „reakcją” i nacjonalistycznym „obłędem”. Według J. Bartyzela mamy do czynienia ze strategią podejrzeń wobec dogmatycznej teologii, realistycznej filozofii, hierarchii społecznej, instytucji rodziny i własności prywatnej. Iluż wielkich pisarzy otrzymywało od Miłosza oceny negatywne. Sienkiewicz był od pozytywistów „intelektualnie słabszy” i mniej poważny. Przyznanie Reymontowi nagrody Nobla miało wzbudzić wśród Polaków oburzenie. Słowacki i Krasiński – twórcy irytujący. Krasiński nie ma prawa stać obok wieszczów. Czy „dzieło” noblisty nie może stanowić znakomitej pożywki dla antypatriotyzmu mediów? A przecież cała wielka literatura polska narodziła się z misji edukacyjnej, moralnej i politycznej. A przecież tej literaturze zawdzięczamy naszą tożsamość narodową. Kultura polska, a przede wszystkim literatura podczas zaborów była przestrzenią, w której realizowała się idea Polski.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!