WIARA W ŚRODKI PRZEKAZU

Od początków dziejów człowiek był wystawiony na tę próbę. Próba ta stale jest urozmaicana i ciągle się aktualizuje. Dziś aktualizuje się na ogromną skalę, bo dotarcie do człowieka jest dziś szczególnie łatwe. Tę łatwość dotarcia niosą media. Można powiedzieć, że dzisiejszy człowiek swoją wiarą w środki przekazu utwierdza mit o wszechmocy i wszechwiedzy mediów. Mówi się o „społeczeństwie epoki informacyjnej” c2y „pokoleniu mass mediów”. Te stwierdzenia według „Aetatis novae” – zwracają uwagę na pewien znamienny fakt: ludzka wiedza o życiu i sposób myślenia o nim są w znacznym stopniu zdetermi­nowane przez środki przekazu, ludzkie doświadczenie jako takie stało się w dużej mierze doświadczeniem zdobytym za pośred­nictwem środków przekazu. W tym znaczeniu walka o środki przekazu jest walką o człowieka, o jego duszę. Jest walką, która nie jest prowadzona dla dobra człowieka, ale w celu jego podporządkowania. W życiu publicznym oznacza to: gubienie tożsamości ludzkiej i prawdy o świecie, niszczenie więzi międzyludzkich, obniżanie poziomu wiedzy, skomercjalizowaną liberalizację, deprawację seksualną, cywilizację śmierci, niszczenie Kościoła katolickiego, grzech antypatriotyzmu, reklamę jako prawdę, uniformizację życia i powstawanie sztucznej kultury masowej.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!