WIZJA CZŁOWIEKA

Warto przypomnieć, że kultura przestaje być kulturą, jeżeli uwłacza godności człowieka… Propaguje bowiem sprymityzowaną wizję człowieka, którego główne działanie koncentruje się na aktywności seksual­nej. A estetyka ma także powiązanie z etyką, jak prawdziwe piękno z prawdziwym dobrem. Obok artykułów i felietonów o charakterze pornograficznym zamieszczanych nawet na pierwszych stronach gazet i czasopism, nie brak też recenzji o książkach i filmach z tego zakresu! Są ogłoszenia o usługach erotycznych, o „salonach masażu erotycznego”, fotografie i rysu­nki pornograficzne. Lubi je również, uznane przez wielu dotąd „Życie Warszawy”. Oferuje czytelnikom cywilizacyjne oferty homoseksualne. Robi to nawet wtedy, gdy artykuł wyraża sprze­ciw wobec zachowań dewiacyjnych. Miało to miejsce np. w polemice ks. doc. Z. Sareło z prof. K. Pospiszylem („Życie Warszawy”, 8-9.01.94). Niestety, seks nie jest nieszkodliwy i niefrasobliwy – jak to propagują media. A w pornografii tkwi ogromne niebezpieczeństwo, szczególnie dla psychiki młodzieży. To prawda, że seks w tym wydaniu obiecuje zamiast życia wiecznego – życie pełne uciech. Ale seks wiąże się z ciałem, które podlega rozkładowi, a dewiacje ukazują jego zmowę ze śmiercią.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!