ZAINTERESOWANIE MŁODZIEŻY POLITYKĄ

Młodzież zaintere­sowana polityką stanowi niewielki odsetek. Z natury ludzie młodzi łatwiej wierzą mediom, niż własnym rodzicom i wycho­wawcom. Ale jakie są tego skutki ?t I dalsza refleksja – czyżby ludzie z niskim wykształceniem ze swoją nieufnością do mediów mieli najgłębsze rozeznanie i najlepszą świadomość wobec stanu rzeczy? Wykształcenie nie zawsze idzie w parze ze świadomością i rzeczywistym poszukiwaniem prawdy. Analizując dalej ten wynik badań tzw. opinii publicznej, można się z niego wiele nauczyć: „Lewica krytyczna”… Na stosunek do informacji mass mediów o życiu politycznym wpływ mają także deklarowane przez nas poglądy polityczne. Najostrzej oceniają prasę, radio i telewizję potencjalni wyborcy ugrupowań, które uważają, te mass media są w rękach ich przeciwników: Sojuszu Lewicy Demokratycznej (38 proc. ocenia informacje jako „raczej nieobiek­tywne”) i Unii Pracy (37 proc.), najłagodniejsi wobec środków masowego przekazu są natomiast zwolennicy prawicowego Przymierza dla Polski, „Solidarności” i Unii Wolności
A to już trudno rozstrzygnąć, czy to tylko dowcip, że prawica posiada swoje środki przekazu? Swoją „Gazetę” posiada Unia Wolności, raczej to pewne. Tylko gdzie tu „prawica”? Myślę, że większość polityków i sympatyków Unii nie podpisałaby się pod tym sformułowaniem, że są prawicą.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!