ZNISZCZENIE PRAWDY MOWY — ZANEGOWANIEM RZECZYWISTOŚCI

Jedną z metod zanegowania rzeczywistości jest stworzenie języka iluzji, który zawiera jakiś pozór prawdy. Język jako sposób komunikacji jest strategią mediów. W latach 80. Orwell odkrył i upublicznił nowomowę) Wydawało nam się wówczas, że jest ona pomysłem komunizmu/^Dziś odkrywamy, że nowomowa jest także komunikacją społeczną i publiczną w systemach demokratycznych. O. J. Salij tak pisze: W nowomowie czasów komunistycznych rozpoznawaliśmy totalitarną próbę zanegowa­nia rzeczywistości prawdziwej w celu budowania jakiejś niszczącej człowieka rzeczywistości pozornej. Ale tamta nowo­mowa była nam narzucana na siłę, prawie wszyscy czuliśmy jej obcość i nieprawdę. Nowomowy demokratycznej nikt nam nie narzuca, asymilujemy ją spontanicznie i z całą dobrowolnoś­cią czynimy ją naszym własnym językiem, mimo, że przecież gruntownie wypacza nasz ogląd rzeczywistości Ta nowomowa zostaje nam zaaplikowana przez media. Ona wchodzi w naszą podświadomość niejako bez naszej zgody. Trzeba mieć ogromnie wyostrzony słuch i wzrok, aby dostrzec jej nieprawdę
1 zagrożenie. Ta nowomowa jest dramatem dla człowieka, dla jego prawdy o świecie i sobie samym. Słowo, które ma
odkrywać prawdę, zamazuje ją.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!