ZNISZCZENIE WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

Miejsce więzi międzyludzkich zajmuje intensywny kontakt z mediami. Na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich punktem uwagi jest bardzo często telewizyjny przekaz, a nie drugi człowiek. Telewizja na różne sposoby alienuje człowieka z jego natural­nej społeczności, jaką jest rodzina. Nierzadko zamyka członków rodziny w osobnych światach. Przekaz dla dzieci czy dla młodzie­ży obala autorytety rodziców. Zdarza się, że nawet w polskich rodzinach posiada się kilka aparatów audiowizualnych: telewizor, magnetowid, komputer. Każdy wówczas jest zajęty światem własnych zainteresowań i przeżyć. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994 r. tak mówi do rodzin: Rodzice, którzy systematycznie i na dużą skalę posługują się telewizją jako swego rodzaju elektroniczną niańką, wyrzekają się swej roli najważniejszych wychowawców własnych dzieci Takie uzależnienie się od telewizji może pozbawić członków rodziny okazji do wywierania wpływu na siebie nawzajem przez rozmowę, wykonywanie razem czynności czy wspólną modlitwę. Mądrzy rodzice wiedzą także, że nawet dobre programy powinny być uzupełnione przez inne źródła informacji, rozrywki, wiedzy i kultury.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!